طاها پخش

افتتاح آزمایشگاه جامع سلامت تبریز
افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دیزج دول ارومیه

آزمایشگاه جامع سلامت تبریز که در سال های گذشته، آزمایشگاه سل بود، امروز با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.

جامع سلامت, افتتاح آزمایشگاه, تبریز, افتتاح آزمایشگاه جامع سلامت تبریز

جامع سلامت, افتتاح آزمایشگاه, تبریز, وزیربهداشت, آذربایجان شرقی

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛هاشمی همچنین از بخش های متفاوت این مرکز مانند آزمایشگاه مرجع منطقه ای سل، آب، کنترل کیفی و کالیبراسیون و بخش ایدز بازدید کرد.

هاشمی در پاسخ به تعدادی از نیروهای این آزمایشگاه در خصوص سختی کار آنها، گفت: این مطالبه ما هم هست و در جلسات اخیر دولت در مورد آن صحبت کرده ایم اما آنها ضریب پایینی را پیشنهاد داده اند اما امیدوارم در نهایت کمیسیون بهداشت مجلس و دولت، تصمیم مناسبی بگیرد.

وزیر بهداشت همچنین از نظام سطح بندی خدمات آزمایشگاهی تبریز رونمایی کرد.

گفتنی است :در تبریز 9 آزمایشگاه و 24 مرکز نمونه گیری وجود دارد و نتیجه آزمایشاتی که به این آزمایشگاه می رسد، ظرف مدت 24 ساعت مشخص می شود.

بنابر این نقل از، پیش بینی می شود که سالانه حداقل 200 هزار نمونه آزمایشگاهی به آزمایشگاه جامع سلامت ارسال شود.تصویر افتتاح مرکز سلامت جامع روستایی قرانکی جنگل شهرستان کلاله
facebook google telegram twitter whatsApp