طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

بی توجهی حکومت در بازگشایی راه نقاط مرکزی پرسش برانگیز است
سایه خشکسالی در نقاط ایران / بحران آب در فلات مرکزی

شماری از نمایندگان نقاط مرکزی از مسدود بودن شاهراه میدان وردک- ولایات مرکزی و بی توجهی حکومت در بازگشایی این مسیر به شدت انتقاد می کنند.

مردم بامیان, رئیس اجرایی, عضو مجلس نمایندگان افغانستان, توجهی حکومت بازگشایی نقاط مرکزی پرسش برانگیز

مردم بامیان, رئیس اجرایی, عضو مجلس نمایندگان افغانستان, مناطق مرکزی

به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، استاد محمد اکبری عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت: راه میدان وردک یک راه مصیبت بار و یک نقطه خطرخیز و مرگ آور شده است. همین الآن ۱۳ نفر که برای کار می آمدند، در اسارت به سر می برند.

آقای اکبری افزود: متاسفانه بی توجهی و بی عملی حکومت در این زمینه سوال برانگیز است.
از سوی دیگر، فکوری بهشتی، نماینده مردم بامیان نیز در این باره گفت که شاهراه نقاط مرکزی بیش از ۲۰ روز می شود مسدود است.

آقای بهشتی افزود که این موضوع را با مقام های دولتی از جمله عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی در میان گذاشته اما تاکنون هیچ نتیجه ای نداده است.

شکایت از مسدود بودن و ناامن بودن مسیر شاهراه نقاط مرکزی روزی نیست که در نشست های عمومی مجلس نمایندگان مطرح نشود، اما باوجود این ظاهرا هیچ اقدامی از سوی حکومت در این زمینه صورت نگرفته است.


نقاط مرکزی شهر قندوز در کنترل نیروهای افغانستان است | ناتو
facebook google telegram twitter whatsApp