طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمهنری اصیل به نام سیاه چادر بافی فیلم
نام سیاه جامگان بر اساس نظر مردم تغییر می یابد | عباسی

سیاه چادر بافی یکی از هنرهای اصیل عشایر است.

عشایر, هنر اصیل, هنر, هنری اصیل نام سیاه چادر بافی

عشایر, هنر اصیل, هنر, دانلود فیلم, سیاه چادر بافی

به نقل از گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیاه چادر بافی یکی از هنرهای اصیل عشایر است.
عشایر,هنر اصیل,هنر,دانلود فیلم,سیاه چادر بافی,سیاه چادر بافی,هنر اصیل,هنر,دانلود فیلم,عشایر


لینک دانلود

سیاه جامگان، بدون نام بدون پول
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات