طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
کافی نبودن ظرفیت های اقامتی دراستان اصفهان
استان اردبیل رتبه سوم کشوری را از لحاظ ظرفیت مراکز اقامتی دارد

خانه های مسافراستان اصفهان راه اندازی می شود.

کافی نبودن, ظرفیت اقامتی, استان اصفهان, کافی نبودن ظرفیت اقامتی دراستان اصفهان

کافی نبودن, ظرفیت اقامتی, استان اصفهان

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در نشست کارگروه تدوین استانداردهای خانه مسافر استان گفت:خانه های مسافر در استان اصفهان راه اندازی می شود.

فریدون اله یاری تأکید کرد: باید بپذیریم با توجه به گستردگی حضور گردشگران در اصفهان، ظرفیت های اقامتی دراستان کافی نیست.

وی همچنین تأکید کرد: مطابق با قوانین برنامه ششم توسعه کشور و دستورالعمل های سازمان میراث فرهنگی کشور یکی از اصول فعالیت های مربوط به سازمان میراث فرهنگی ، استانداردسازی و تبیین قواعد و قوانین برای تبدیل اماکن مسکونی به تأسیسات گردشگری به صورت موقت است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت : دراین زمینه کمیته ای در اداره کل میراث فرهنگی استان، برای تدوین آئین نامه ها و دستور العمل های متناسب و رسیدگی به تقاضاهای مجریان طرح تشکیل شده است.

اله یاری همچنین افزود: در نخستین مرحله از تبیین استاندارها و اجرای این طرح، استان اصفهان به چند بخش تقسیم شده است .

وی گفت : برای بررسی چگونگی اجرای این طرح، شهرستانهای آران و بیدگل، کاشان، نطنز، خوانسار وسمیرم و شهرهای زواره و بادرود برای اجرای آزمایشی این طرح انتخاب شده اند.بهره برداری از 230 طرح کشاورزی دراستان اصفهان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات