طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ویدیو و فیلملایی زدن مارسلو به پسر زیدان در تمرین رئال مادرید فیلم
حرکت تکنیکی زیدان در تمرینات رئال مادرید فیلم

لایی زدن مارسلو به پسر زیدان در تمرین رئال مادرید را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.

لایی, رئال مادرید, تمرین, لایی زدن مارسلو پسر زیدان تمرین رئال مادرید

لایی, رئال مادرید, تمرین, مارسلو, زیدان
به نقل از گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، لایی زدن مارسلو به پسر زیدان در تمرین رئال مادرید را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.

لایی,رئال مادرید,تمرین,مارسلو,زیدان,مارسلو,لایی,تمرین,رئال مادرید,زیدان


دانلود ویدئو

تصویر پسر زیدان جوانان رئال مادرید را به دردسر انداخت
facebook google telegram twitter whatsApp