طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

عکس های طبیعت زیبای دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود
تصاویر طبیعت بکر وَ زیبای دهکده مازیچال

تصاویری از طبیعت بکر و زیبای دهکده فرهنگی تفریحی سازمان عمران زاینده رود شهرستان چادگان را مشاهده می نمایید.

به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصاویری از طبیعت بکر و زیبای دهکده فرهنگی تفریحی سازمان عمران زاینده رود شهرستان چادگان را مشاهده می نمایید.


منبع: اسماعیل مرادی – اصفهان (چادگان)


شهروندخبرنگار, دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود, اصفهان, طبیعت زیبای دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود

شهروندخبرنگار, دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود, اصفهان, طبیعت زیبا, شهرستان چادگان, تصاویر


دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود, شهروندخبرنگار, شهرستان چادگان, طبیعت زیبای دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود


طبیعت زیبا, شهروندخبرنگار, اصفهان, طبیعت زیبای دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود


برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنیدفیلم تصاویری از طبیعت زیبای مرند
facebook google telegram twitter whatsApp