طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

بی انظباطی علت تنبیه دانش آموزان کلاله ای
اخراج یا تنبیه دانش آموزان شایعه سودجویان فضای مجازی

تنبیه دانش آموزان کلاله ای به علت بی انضباطی و برهم زدن نظم عمومی کلاس بود.

جوابیه, گلستان, کلاله, انظباطی علت تنبیه دانش آموزان کلاله

جوابیه, گلستان, کلاله, تنبیه, دانش آموزان, گرگان

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ اداره کل آموزش و پرورش گلستان در جوابیه ای بی انضباطی و برهم زدن نظم عمومی کلاس را علت تنبیه دانش آموزان اعلام کرده است.

همچنین معلم خاطی از مدرسه مذکور به مدرسه دیگری منتقل و پرونده وی برابر قوانین و مقررات، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شده است.

در ادامه این جوابیه آمده است که به دلیل اینکه تنبیه شدت نداشته، والدین شاکی، رضایت کتبی خود را اعلام کرده اند.

تنبیه بدنی دانش آموزان دو شنبه پیش در کلاس هشتم مدرسه پسرانه طالقانی شهرستان کلاله اتفاق افتاده بود.یک هفته پر از خبرهای جورواجور درباره تنبیه دانش آموزان
facebook google telegram twitter whatsApp