طاها پخش

پیگیری اهداف مورد نظر با توجه به تهدیدات پیرامونی در رزمایش فدائیان حریم ولایت
تشریح اهداف و قابلیت های رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی

در رزمایش فدائیان حریم ولایت با استفاده از تاکتیکهای روزو تکنیک های ابداعی 18 هدف دنبال می شود.

فدائیان حریم ولایت, در انارک, اصفهان, پیگیری اهداف نظر توجه تهدیدات پیرامونی رزمایش فدائیان حریم ولایت

فدائیان حریم ولایت, در انارک, اصفهان, رزمایش
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش امروز در حاشیه شروع رزمایش فدائیان حریم ولایت 6 نیروی هوایی ارتش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این رزمایش، با استفاده از تاکتیک های روز و تکنیک های ابداعی 18 هدف را دنبال می کنیم که این اهداف با توجه به تهدیدات پیرامون تعیین شده است.

وی تاکید کرد: عملیات های این رزمایش توسط هیأت هایی که از ستادهای بالاتر به منطقه رزمایش آمده اند، ارزیابی خواهد شد.

امیر خلبان علیرضا برخور گفت: با توجه به اینکه رزمایش فدائیان حریم ولایت یک رزمایش هوایی است، تمام کشور در پوشش این رزمایش قرار می گیرد و نخستین اقدام عملیات شناسایی منطقه توسط هواپیماهای شناسایی، پهپادهای ارتش صورت گرفته است.استفاده از تکنیک های ابداعی در رزمایش فدائیان حریم ولایت
facebook google telegram twitter whatsApp