طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلممعادله چند مجهولی فروش نارنگی فیلم
فروش نارنگی 12 هزار تومانی در تهران!

تفاوت قیمت بازار میوه از شمال کشور تا بازار پایتخت حکایت این روزهای فروش نارنگی است که قیمت این میوه را به یک معادله چند مجهولی تبدیل کرده است.

دانلود, فیلم, فروش نارنگی, معادله مجهولی فروش نارنگی

دانلود, فیلم, فروش نارنگی, قیمت نارنگی
به نقل از گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛تفاوت قیمت بازار میوه از شمال کشور تا بازار پایتخت حکایت این روزهای فروش نارنگی است که قیمت این میوه را به یک معادله چند مجهولی تبدیل کرده است.

دانلود,فیلم,فروش نارنگی,قیمت نارنگی,قیمت نارنگی,فروش نارنگی,فیلم,دانلود


لینک دانلودفیلم سارقان خشن با شوکر از فروشنده خانم سرقت کردند!
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات