طاها پخش

کشت دو برابری چغندر قند در خواف
کاهش هفت هزار هکتاری کشت چغندر قند در آذربایجان غربی

سطح زیر کشت چغندر قند در شهرستان مرزی خواف دو برابر شد


چغندر قند, مشهد, خراسان رضوی, خواف

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مدیر جهاد کشاورزی خواف گفت: امسال 100 هکتار زمین در این شهرستان زیر کشت پاییزه چغندر قند قرار گرفته است.

حمیدرضا رضایی افزود:پارسال در شهرستان خواف 50 هکتار زمین زیر کشت پاییزه چغندر قند قرار گرفته بود.

او گفت: با توجه به شرایط خشکسالی کشت پاییزه این محصول باید بیشتر ترویج یاید چون این نوع کشت به آبیاری کمتری نیاز دارد.

رضایی ادامه داد: صرفه جویی در مصرف آب، درآمد بیشتر نسبت به سایر محصولات، کاهش آفات و بیماری ها، کاهش هزینه ها و مشاوره کارشناسان کشاورزی، سبب استقبال بیشتر کشاورزان برای کشت این محصول شده است.

شهرستان خواف در جنوب شرقی خراسان رضوی قرار دارد و با افغانستان هم مرز است

کشت چغندر قند در 3 هزار هکتار از اراضی کشاورزی
facebook google telegram twitter whatsApp