طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

اقتصادیکاهش 6.8 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده برق در تابستان 95
افزایش 0.7 درصدی شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه

بر اساس اعلام مرکز آمار تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 6.84 درصد کاهش نشان می دهد.

مرکز آمار, برق, نرخ تورم, درصدی شاخص قیمت تولیدکننده برق تابستان

مرکز آمار, برق, نرخ تورم, شاخص قیمت, بخش خصوصی, قیمت تولیدکننده

به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مرکز آمار ایران ، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان سال 1395 با 37.42 درصد کاهش نسبت به فصل قبل (213.65) به عدد 133.68 رسید.


شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه)، 3.37 درصد کاهش نشان داده است. تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 6.84 درصد کاهش نشان می دهد.


شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه)، در بخش دولتی 5.49 درصد و در بخش خصوصی 0.93 درصد کاهش داشته است.


تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، در بخش دولتی 6.32 درصد و در بخش خصوصی 7.37 درصد کاهش داشته است.


افزایش 0.7 درصدی شاخص بهای تولیدکننده در مردادماه
facebook google telegram twitter whatsApp