طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ورزشیتساوی شاگردان پیروانی برابر چشم بادامی ها
تساوی شاگردان پیروانی مقابل قطر

دیدار دو تیم ملی فوتبال جوانان ایران و ژاپن بدون گل به پایان رسید.

مرحله نهایی رقابت های فوتبال آسیا, تساوی بدون گل, تساوی شاگردان پیروانی, تساوی شاگردان پیروانی چشم بادامی

مرحله نهایی رقابت های فوتبال آسیا, تساوی بدون گل, تساوی شاگردان پیروانی, تیم ملی جوانان ایران
به نقل از تساوی جوانان ایران و ژاپن در نیمه اولکی روش و 11 جومونگ پارسی / افسانه ای که بلای جان چشم بادامی ها شد
facebook google telegram twitter whatsApp