طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
علمی آموزشیمردم از هزینه های خریدشان برای چیبعد و نوشابه کم و به لبنیات اضافه کنند
کمک دو میلیارد ریالی مردم استان سمنان در جشن عاطفه ها

وزیر بهداشت گفت: اگر مردم می خواهند در سالمندی دچار معلولیت نشوند از هزینه های خرید برای پفک، چیبعد و آرایشگاه شان کم کنند و آن را به خرید لبنیات اختصاص دهند.

میزان سرانه مصرف لبنیات, سید حسن قاضی زاده هاشمی, بیماری های استخوانی, مردم هزینه خریدشان چیبعد نوشابه کم لبنیات اضافه

میزان سرانه مصرف لبنیات, سید حسن قاضی زاده هاشمی, بیماری های استخوانی, یارانه لبنیات, وزیر بهداشت, مصرف چیپس و پفک, پوکی استخوان

سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در گفت وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص پایین بودن میزان سرانه مصرف لبنیات در کشور گفت: مردم خودشان باید کمک کنند به این معنا که در هزینه کرد مخارج روزمره اهم و فی الاهم کنند.


وی ادامه داد: در واقع مردم نباید به این موضوع امید داشته باشند که مجلس یارانه لبنیات را برگرداند. مردم باید از هزینه بخشی از نیازهایشان که خیلی حیاتی نیست کم کنند و برای خرید لبنیات هزینه کنند چرا که اگر میزان مصرف لبنیات که منبع غنی کلسیم است، کاهش پیدا کند فرد در سالمندی دچار بیماری های استخوانی از جمله پوکی استخوان می شود.


هاشمی افزود: مردم باید به این نکته توجه کنند که اگر می خواهند در سالمندی دچار معلولیت نشوند از میزان هزینه ای که برای خرید پفک، چیپس، نوشابه و آرایشگاه می کنند کم کنند و در سبد خریدشان این هزینه را به خرید لبنیات اختصاص دهند.


اهدا کمک هزینه خرید منزل مسکونی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات