طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

احداث دو مرکز خدمات جامع سلامت
احداث ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت شهری

عملیات اجرایی دو مرکز خدمات جامع سلامت در شهرستان قیر و کارزین شروع شد.

خدمات جامع سلامت, فارس, دو مرکز, احداث مرکز خدمات جامع سلامت

خدمات جامع سلامت, فارس, دو مرکز, قیروکارزین, احداث
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ محمد هادی ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: ساخت مرکز خدمات جامع سلامت روستای شهید موزیری قیروکارزین در زمین اهدایی صمد حقدان شروع شد.
ایمانیه افزود: این خیر دو میلیارد ریالی برای ساخت این بیمارستان اهدا کرده است.
وی ادامه داد: این مرکز جامع سلامت در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع با زیربنای 950 مترمربع احداث می شود و سه واحد اقامتی پزشک برای آن پیش بینی شده است.
همچنین ساخت یک مرکز خدمات جامع سلامت در روستای علی آباد قیروکارزین شروع شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان قیروکارزین تصریح کرد: این مرکز در زیربنای 650مترمربع، احداث می شود و 450مترمربع آن به خدمات بهداشتی و 200مترمربع به واحد اقامتی پزشکان اختصاص دارد.
یونسی افزود: اعتبارات ساخت این مرکز از محل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت تامین شده است.

کلنگ زنی محل احداث مرکز خدمات جامع سلامت شهری شوط
facebook google telegram twitter whatsApp