طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های حراج دوچرخه های نایاب بازیگر مشهور کمدی
بازیگر مشهور کمدی به سرطان مبتلا شد

فرزندان بازیگر کمدی مشهور، 87 دوچرخه پدر خود را برای امور خیریه به حراج گذاشته اند.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، رابین ویلیامز، بازیگر کمدی مشهور هالیوود در زمانی که زنده بود یک دوچرخه سوار مشتاق و مدافعی احساساتی از مردم با ناتوانی های جسمی بود.


دوچرخه سواری, حراجی, بازیگر مشهور هالیوود, حراج دوچرخه نایاب بازیگر مشهور کمدی

دوچرخه سواری, حراجی, بازیگر مشهور هالیوود, امور خیریه, باشگاه شبانه, دوچرخه های بازیگر, حراج دوچرخه های نایاب بازیگر مشهور کمدی, باشگاه خبرنگاران جوان, رابین ویلیامز


حراج دوچرخه های نایاب بازیگر مشهور کمدی, باشگاه خبرنگاران جوان, رابین ویلیامز, حراج دوچرخه نایاب بازیگر مشهور کمدی


بچه های این بازیگر مشهور 87 عدد از دوچرخه های پدر خود را که برخی از آن ها نیز دوچرخه هایی کمیاب و ارزشمندی هستند، به حراج گذاشته اند تا پولی را که با آن به دست می آورند در امور خیریه خرج کنند.


رابین ویلیامز, بازیگر مشهور هالیوود, حراج دوچرخه های نایاب بازیگر مشهور کمدی, حراج دوچرخه نایاب بازیگر مشهور کمدی


حراج دوچرخه های نایاب بازیگر مشهور کمدی, باشگاه خبرنگاران جوان, رابین ویلیامز, حراج دوچرخه نایاب بازیگر مشهور کمدی


باشگاه شبانه, امور خیریه, دوچرخه سواری, حراج دوچرخه نایاب بازیگر مشهور کمدی


این دوچرخه ها توسط فرزندان رابین ویلیامز، زاک، زلدا و کودی به سایتی مخصوص حراجی داده شده اند و پولی که از این حراجی به دست می آید به دو مؤسسه خیریه مخصوص دوچرخه سواری اهدا می شوند.


رابین ویلیامز, دوچرخه های بازیگر, امور خیریه, حراج دوچرخه نایاب بازیگر مشهور کمدی


گفتنی است، رابین ویلیامز حدود 100 دوچرخه داشت که با آن ها در مناسبت های متفاوت و در تورهای دوچرخه سواری کمپانی می کرد.


افشای تجاوز به یک بازیگر مشهور هالیوودی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات