طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیبرانکو خیریه عمل را پسندید اما...
تفاهم نامه همکاری میان داروخانه امام خمینی (ره) و مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا

مربی پرسپولیس که تیمش را امروز در زمین خیریه عمل تهران تمرین داد، از کیفیت زمین ابراز رضایت کرد.


برانکو ایوانکویچ, پرسپولیس

ورزش سه: مربی پرسپولیس که تیمش را امروز در زمین خیریه عمل تهران تمرین داد، از کیفیت زمین ابراز رضایت کرد.

برانکو ایوانکوویچ که روز گذشته تمرینات ریکاوری تیمش پس از پیروزی برابر نفت تهران را در زمین شماره 2 آزادی برگزار کرده بود، طبق هماهنگی به عمل آمده، تمرین امروز این تیم را در زمین خیریه عمل دنبال کرد.

سرمربی کروات سرخپوشان پس از پایان تمرین این تیم از کیفیت و شرایط زمین تمرینی خیریه عمل ابراز رضایت کرد اما نکته مورد انتقاد برای او شرایط این زمین بود. با توجه به اینکه این زمین از بیرون دید دارد، شرایط برگزاری تمرین بدون رسانه و هواداران را دارا نیست و او قادر نخواهد بود تمرینات تاکتیکی پیش از دیدارهای این تیم را در آن برگزار کند.

برانکو ایوانکوویچ البته قصد دارد چند نوبت دیگر نیز در این زمین تمرینات تیمش را دنبال کند و از کیفیت آن ابراز رضایت کرده است. پرسپولیس پیش از این و در فصول گذشته در این زمین تمرینات خود را برگزار می کرد.

چرا امارات بِه عملیات نظامی خود دَر یمن پایان داد؟
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات