طاها پخش

سیاسی«هیتلر» خانه خراب می شود
تخریب خانه محل تولد آدولف هیتلر

وزیر کشور آلمان اعلام کرد که دولت قصد دارد خانه محل تولد آدولف هیتلر را خراب کند.


هیتلر

خبرگزاری فارس: خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر کشور آلمان نقل از داد که دولت این کشور قصد دارد خانه ای که آدولف هیتلر رهبر نازیها در آنجا به جهان آمده است را تخریب کند.

عکس های همسر سوم رضا شاه پهلوی خانه خراب شد!
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp