طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

مجازیجزئیات پرداخت های بیمه ایران به دختران "شین آبادی"
افشای جزئیاتی جدید از پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران

بیمه ایران بیش از 5 میلیارد و 227 میلیون تومان به بازماندگان و حادثه دیدگان آتش سوزی دبستان دخترانه روستای شین آباد پرداخت کرده است. علاوه بر این تمامی دانش آموزان مصدوم این واقعه تلخ، تحت پوشش بیمه عمر و بعد انداز بیمه ایران قرار گرفتند.

دانش آموزان شین ابادی, بیمه عمر, پرداخت های بیمه ایران, جزئیات پرداخت بیمه ایران دختران

دانش آموزان شین ابادی, بیمه عمر, پرداخت های بیمه ایران, آتش سوزی دبستان دخترانه
به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پی وقوع آتش سوزی 15 آذر 91 در دبستان روستای شین آباد پیرانشهر، این کمپانی به منظور مساعدت به حادثه دیدگان و تسریع در پرداخت خسارت زیان دیدگان، دراسرع وقت به موضوع غرامت دانش آموزان رسیدگی و در مجموع بالغ بر 52 میلیارد و 279 میلیون و 950 هزار ریال پرداخت کرد.


براساس اعلام مدیریت بیمه های اشخاص کمپانی سهامی بیمه ایران، از مبلغ یاد شده در مجموع معادل یک میلیارد و 260 میلیون ریال بابت غرامت فوت 2 نفر از دانش آموزان به نام های مرحوم سیران یگانه و مرحوم ساریا رسول زاده در اسفند سال 91، یعنی کم تر از سه ماه بعد از وقوع حادثه، به بازماندگان پرداخت شد(توضیح اینکه فوت یکی از دانش آموزان در ماه حرام و دیگری درماه غیر حرام اتفاق افتاده بود، لیکن به منظور مساعدت بیشتر، غرامت هر دو بر مبنای ماه حرام محاسبه و پرداخت شد).


همچنین بیمه ایران بابت غرامت نقص عضو و دیه و زیان دیدگان معادل 41 میلیارد و 459 میلیون 950 هزار ریال خسارت پرداخت کرد.


بر اساس صدمات وارد شده، بیشترین غرامت دیه پرداختی به ترتیب معادل 5 میلیارد و 567 میلیون ریال، 5 میلیارد و 178 میلیون ریال و 4 میلیارد و 567 میلیون ریال در وجه سه نفر از حادثه دیدگان پرداخت شد و کمترین دیه پرداختی معادل 91 میلیون ریال بود.


پرداخت هزینه های پزشکی حادثه دیدگان بالغ بر 8 میلیارد ریال (بصورت سرجمع) در وجه بیمارستان ها از دیگر پرداختی های کمپانی بوده است.


از سوی کمپانی بیمه ایران تعداد 26 فقره بیمه نامه عمر و بعد انداز کودکان و نوجوانان با سرمایه 520 میلیون ریال برای هر یک از دختران حادثه دیده و با حق بیمه ای بالغ بر یک میلیارد و 560 میلیون ریال نیز به صورت رایگان برای این دانش آموزان صادر شد.


منبع: ایسنا


بدهی ایران به بیمه هرمس کامل پرداخت شد
facebook google telegram twitter whatsApp