طاها پخش

ورزشیوعده های شهریاری به نفتی ها
انگشت اتهام به سوی بزرگترین شرکت نفتی

سرپرست باشگاه نفت با حضور در تمرین این تیم برای دقایقی درباره مشکلات مالی با بازیکنان صحبت کرد.

ورزش سه: شهریاری سرپرست باشگاه نفت روز دوشنبه در تمرین نفت تهران کمپانی کرد. سرپرست باشگاه نفت پیش از آغاز تمرین دقایقی با علی دایی درباره مسائل متفاوت صحبت کرد و بعد از آن در جمع بازیکنان درباره مشکلات مالی این باشگاه و حل شدن آن به نفتی ها وعده داد.

شهریاری که این روزها به علت بدهی به بازیکنان و کادرفنی پیشین این باشگاه حاشیه های زیادی را تحمل می کند، بعد از جلسه به بازیکنان و کادرفنی نفت نظاره گر تمرین این تیم شد.

دستگیر 15 معترض به پروژه خط لوله نفتی داکوتا
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp