طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ورزشیشرط خاصی برای فجرسپاسی نگذاشته ام | پیروانی
برچسب ها:
همیشه بازی اول سخت است | پیروانی

گزینه سرمربیگری تیم فجر سپاسی شیراز گفت: شرط خاصی برای کمک به فجر سپاسی نگذاشته ام.

کاپ: غلامحسین پیروانی درباره آخرین حالت همکاری اش با فجرسپاسی اظهار داشت: از تربیت بدنی استان فارس با من صحبت شد که فرمانده جدید سپاه استان خواسته اند تیم شهید فجر سپاسی تقویت شود. من هم صادقانه گفتم در فوتبال امروز پول به موضوع بسیار مهمی تبدیل شده است و حداقل یک قسط بازیکنان باید پرداخت شود تا آنها با دغدغه کمی تمرین کنند و فکر بازی ها باشند.

وی ادامه داد:قرار است امروز خواسته من را بررسی کنند و جواب بدهند.فکر می کنم تا فردا همه چیز مشخص می شود. برای خود من پول مهم نیست صحبت من این است تنها تیم شهید جهان در کشور ایران فعالیت می کند وفقط آرزو می کنم سپاه کمی از تیم شهید فجر سپاسی حمایت کند. این تیم اگر یک پنجم تراکتورسازی حمایت شود جان می گیرد و به  حیات خودش با موفقیت ادامه می دهد.

پیروانی افزود:در واقع من شرط خاصی برای کمک به فجر سپاسی نگذاشته ام. گفته ام کمی پول به تیم تزریق شود و منتظرم مسوولان تصمیم بگیرند.

نتیجه تساوی مقابل قطر عادلانه بود | پیروانی
facebook google telegram twitter whatsApp