طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیستاره هایی که ارزشی برای خودروسازان ندارد
ستاره آبی ها مشکلی برای بازی ندارد

کمپانی بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ماهانه نقل از هایی را از سطح کیفی خودروها ارائه می دهد که در آن خودروها با توجه به کیفیت ستاره ها معرفی شوند ولی گویا این آمارها و ستاره ها برای خودروسازان عمده الزام آور نیست و حتی می توان گفت توجهی به آن نیز نمی شود.


صنعت خودروسازی عصر ایران: کمپانی بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ماهانه  نقل از هایی را از سطح کیفی خودروها ارائه می دهد که در آن خودروها با توجه به کیفیت  ستاره ها معرفی شوند ولی گویا این آمارها و ستاره ها برای خودروسازان عمده الزام آور نیست و حتی می توان گفت توجهی به آن نیز نمی شود.

در تازه ترین ترین نقل از ماهانه کمپانی بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حوزه کیفیت خودرو، کماکان هیچ خودروی 5 و یا 4 ستاره ای وجود ندارد و  همچنان بیشترین رده کیفی متعلق به خودروهای 3 ستاره است .

 اگر نقل از های کمپانی بازرسی کیفیت و استاندارد را در ماه های متفاوت با یکدیگر مقایسه کنید به راحتی درمی یابید که ستاره هایی که بسیاری از خودروها دارند در طی ماه های متفاوت هیچ تغییری نکرده است، گو این که تلاشی نیز برای ارتقای آنها انجام نمی شود!

 درتازه ترین نقل ازی که در مورد کیفیت خودروهای داخلی منتشر شده است در  گروه خودرو های بالای 100 میلیون تومان "نیو مزدا" و "گرند ویتارا"  وجود دارند که هر 2 خودرو 3 ستاره را کسب کرده اند و این در حالی است که این 2 مدل خودرو در ماه گذشته  نیز همین تعداد ستاره را دریافت کرده بودند.

 تنها ارتقایی که در بین تمامی خودروهای موجود وجود دارد فقط مربوط به سراتو بود که در ماه گذشته 2 ستاره کیفی داشت و در نقل از جدید به 3 ستاره در رده قیمتی 75 تا 100 میلیون ارتقاء یافته است.

از آن سو، آریوی سایپا نیز یک ستاره خود را از دست داد؛  آریو که در سایت خودرویی "بن رو" تولید می شود در ماه گذشته 2 ستاره بود اما در شهریور ماه یک ستاره خود را از دست داد.

 شاید تاسف بار ترین قسمت این نقل از مربوط به گروه وانت ها باشد زیرا در این رده فقط وانت تندر توانسته 3 ستاره را کسب کند و کلیه وانت های دیگر فقط 1 ستاره اند و تلاشی نیز برای افزایش ستاره نیز از سوی کمپانی های تولید کننده انجام نمی شود.

اعلام حالت کیفی خودروها در هر ماه باید برای خودروسازان فاکتوری باشد تا در جهت احترام به حقوق مشتری  تلاش کنند تا مناطق ضعف تولیداتشان را رفع  و تلاش کنند به سرعت در جهت افزایش این ستاره ها اقدام کنند نه اینکه اصلا به رویشان هم نیاورند و تلاشی انجام ندهند. انگار در این جدول هیچگاه 4 و 5 ستاره ای پیش بینی نشده  تا تلاشی برای رسیدن به آن انجام شود.

حال که خودرو سازان تلاش چندانی برای رسیدن به این قله ها انجام نمی دهند باید نهاد های حاکمیتی با ابزار هایی که در اختیار دارند (مانند ارائه مجوز های تعرفه ای، قیمت گذاری و ... )  بستری را فراهم کنند تا خودروسازان ملزم به بالا بردن کیفیت خودروهای تولیدی خود باشند  و شاهد روزی باشیم تا در نقل از هایی که ارائه می شود خودروهای 4 و 5 ستاره را نیز ببینیم نه اینکه در جدولی با این همه نام  خودرو، پر باشد از یک و دو ستاره های کم کیفیت!

عذرخواهی آمریکا ارزشی ندارد | سوریه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات