طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

افزایش سطح مزارع کشت کلزادرعلی آبادکتول
کشت مستقیم پنبه در سطح ١۵ هکتار از مزارع سعدآباد فندرسک

سطح مزارع کشت کلزادرعلی آبادکتول افزایش یافت.

کشت, علی اباد, گرگان, سطح مزارع کشت کلزادرعلی آبادکتول

کشت, علی اباد, گرگان, گلستان, مزارع, کلزا

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ رئیس جهادکشاورزی شهرستان علی آباد کتول گفت: سطح زیرکشت کلزادرسال گذشته 500هکتاربود،که باتوجه به مرغوب بودن بذرومزرعه مرغوب وکیفیت مطلوب امسال سطح کشت به 5هزارهکتارافزایش یافته است.

حسین عابدی افزود: بذر ایرانی و خارجی به اندازه کافی در انبار ها موجود است و کشاورزان نگرانی برای کمبود بذر نداشته باشند.

وی گفت: بیمه محصول کلزا با هدف افزایش کشت رایگان انجام می شود.
شروع کشت کلزا در مزارع کشاورزی بویین زهرا
facebook google telegram twitter whatsApp