طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ویدیو و فیلمدرباره سلامت روان چه می دانید؟
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجری طرح پایش سلامت روان

احساس ناامیدی، ناراحتی، خشم و نگرانی و... همگی حالات عادی هستند ولی اگر برای مدت زیادی باقی بمانند می توانند خود را به صورت مشکلات سلامت روانی نشان دهند.

برترین ها: احساس ناامیدی، ناراحتی، خشم و نگرانی و... همگی حالات عادی هستند ولی اگر برای مدت زیادی باقی بمانند می توانند خود را به صورت مشکلات سلامت روانی نشان دهند.


دانستنی, سلامت روانی, فیلم


ارائه خدمات سلامت روان به بیش از 200شهروند
facebook google telegram twitter whatsApp