طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمچند دنیا موازی در عالم وجود دارد؟
عکس های شباهت اسباب بازی های کودکان در سراسر جهان با وجود اختلاف طبقاتی

سال هاست که با فرضیه ی دنیا های موازی آشنا هستیم. این فرضیه می گوید که عالم قابل مشاهده ی ما با میلیاردها کهکشانی که در آن قرار گرفته، تنها یکی از دنیا های عالم است.

مجله دیجی کالا: سال هاست که با فرضیه ی دنیا های موازی آشنا هستیم. این فرضیه می گوید که عالم قابل مشاهده ی ما با میلیاردها کهکشانی که در آن قرار گرفته، تنها یکی از دنیا های عالم است.

ممکن است در کنار دنیا ما چندین و چند یا حتی هزاران، میلیون ها و میلیاردها دنیا موازی وجود داشته باشد. دنیا هایی که ممکن است کهکشان ها، ستارگان و حتی موجودات زنده ی خودشان را داشته باشند.

ولی اگر دنیا های موازی وجود دارند، تعداد آن ها چقدر است؟ به بیانی دیگر، بهترین تخمینی که می توانیم از تعداد دنیا های موازی بزنیم چقدر است؟فرضیه, جهان موازی, فیلم


آیا ما واقعا وجود داریم یا دنیا زاییده آگاهی ذهن ماست؟
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات