طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
علمی آموزشیایجاد شور کارآفرینی با حمایت شرکت های خصوصی از جوانان
لیست کامل حمایت هایِ گمرکی اَز شرکت های دانش بنیان

مجید دهبیدی پور رئیس مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه شریف گفت : حمایت و پشتیبانی همه جانبه از کارآفرینان جوان ایرانی و همکاری گسترده کمپانی های دولتی و خصوصی امری ضروری است .

دانشگاه شریف, شبکه سازی, کارآفرینان جوان, ایجاد شور کارآفرینی حمایت کمپانی خصوصی جوانان

دانشگاه شریف, شبکه سازی, کارآفرینان جوان, خدمات پشتیبانی
به نقل از خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید دهبیدی پور رئیس مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه شریف در هشتمین دوره جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف که عصر امروز در دانشگاه شریف برگزار شد؛ بیان کرد: هدف از برگزاری این مراسم مشاوره های درست و ارائه سرویس و خدمات پشتیبانی مناسب به کارآفرینان جوان است.


وی عنوان کرد: طی کردن مسیر کارآفرینی بدون حمایت و کمک کمپانی های خصوصی و دولتی امری ناممکن است .


رئیس مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه شریف با اشاره به این که همکاری گسترده تر کمپانی های خصوصی و انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با دانشگاه ها اهمیت به سزایی دارد،یادآور شد: از اثرات ملموس حضور بخش خصوصی در راستای توانمند سازی خدمات پشتیبانی در حوزه کارآفرینی ، شبکه سازی و برقراری ارتباط مؤثر با فعالان خطرپذیر کشوری است.


گفتنی است ؛ اولین دوره این مراسم از سال 79 شروع به کار کرد و در سال 82 مرکز رشد و فضای واقعی کسب و کار تاسیس شد سبعد در سال 89 صندوق پژوهش فناوری شریف شکل گرفت و در اواخر سال 92 شتابدهنده شریف فعالیت خود را شروع کرد.


جوانان آمریکایی تمایل چندانی برای شرکت در انتخابات قبل رو ندارند | بلومبرگ
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات