طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

برگزاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
برگزاری نخستین کنگره ی تاریخ معماری و شهرسازی در خراسان جنوبی

کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران پنجم و ششم بهمن ماه امسال در شیراز برگزار می شود.

برگزاری, تاریخ, کنگره, برگزاری کنگره تاریخ معماری شهرسازی ایران

برگزاری, تاریخ, کنگره, معماری و شهرسازی, شیراز
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس مصیب امیری گفت: برگزاری این کنگره با هدف شناخت تاریخ معماری و شهرسازی کشور و حفاظت از آثار با ارزش تاریخی در سه دوره گذشته با گستره ملی و در شهر بم برگزار شده است.
وی گفت: در این دوره سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصمیم گرفته است که این کنگره به صورت استانی برگزار شود بنابراین با توجه به وجود آثار و ابنیه تاریخی و خاستگاه سبک های متفاوت معماری و بافت های ارزشمند در استان فارس برگزاری این کنگره از اهمیت خاصی برخوردار است.

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی
facebook google telegram twitter whatsApp