طاها پخش

ویدیو و فیلمنگاهی مختلف به بازی ازبکستان - ایران فیلم
آمار و جزئیات بازی ازبکستان - ایران فیلم

نگاهی مختلف به بازی ازبکستان - ایران را در فیلم ذیل مشاهده کنید.

نگاه, نود, ایران, نگاهی مختلف بازی ازبکستان ایرانفیلم

نگاه, نود, ایران, ازبکستان
به نقل از گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، نگاهی مختلف به بازی ازبکستان - ایران را در فیلم ذیل مشاهده کنید.
نگاه,نود,ایران,ازبکستان,نگاه,نود,ایران,ازبکستان


دانلود فیلم

استفاده مختلف از لگوهای بازی تصاویر
facebook google telegram twitter whatsApp