طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

بین المللافزایش احساس عدم امنیت جنسی در میان خانوم آمریکایی | گالوپ
خانوم از زندگی در جوامع شهری احساس امنیت نمی کنند

موسسه گالوپ با انتشار نتایج آخرین نظر سنجی خود نوشت 34 درصد زنان و دختران آمریکایی نسبت به امنیت جنسی در این کشور ابراز نگرانی کرده اند.

گالوپ, ابراز نگرانی, عدم امنیت جنسی, گالوپ احساس عدم امنیت جنسی زنان آمریکایی

گالوپ, ابراز نگرانی, عدم امنیت جنسی, زنان آمریکایی, افزایش, بین الملل
به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ موسسه پژوهشی گالوپ با انتشار نتایج یک نظر سنجی تازه نوشته است در حالی که بر اساس نظر سنجی های سال های 2013 تا 2015 حدود 30 در صد از زنان و دختران آمریکایی نگران امنیت جنسی خود در جامعه آمریکا بودند، این رقم در سال جاری به 34 درصد افزایش پیدا کرده است.

بر اساس همین نظر سنجی، دختران و زنان جوان آمریکایی بیشتر از سایر رده های سنی از این نظر احساس ناامنی می کنند و نزدیک به 50 در صد از این گروه گفته اند که گهگاه دچار نگرانی و احساس عدم امنیت در این زمینه می شوند.

گالوپ در عین حال نوشت در جامعه آمریکا نزدیک به 5 درصد از جنس مذکر این کشور نیز نگران این هستند که مورد تجاوز جنسی قرار بگیرند.

موسسه مذکور یادآور شده است که این نظر سنجی در زمان انتشار نوار مربوط به اظهارات توهین آمیز دونالد ترامپ در مورد زنان یعنی در روز های 5 تا 9 اکتبر انجام شده که تاحدودی نشان دهنده انعکاس این اظهارات در جامعه آمریکا و تاثیرات آن در روحیه زنان آمریکایی به حساب می آید.

احساس امنیت و آرامش بعد از رابطه جنسی
facebook google telegram twitter whatsApp