طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

حالت آب و هوای یزد
حالت آب و هوای استان یزد

هوای حاضر سه شنبه ۲۷ مهر

آب وهوای یزد, هواشناسی, هواشناسی, حالت آب هوای یزد

آب وهوای یزد, هواشناسی, هواشناسی, 27مهرماه
به نقل از خبرنگاراز ؛
سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعت
نم نسبی: % ۱۲
دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر
بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر
بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۳۱° c
کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۵° c

حالت آب و هوای استان های کشور در عاشورای حسینی جدول
facebook google telegram twitter whatsApp