طاها پخش

تبلیغ درکار
اقتصادییارانه مهر ماه واریز شد
یارانه مهر ماه امشب واریز می شود

شصت و هشتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مهرماه، به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.


یارانه نقدی, یارانه

باشگاه خبرنگاران جوان: شصت و هشتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مهر ماه سال جاری همانند ماه های گذشته به ازاء هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت است.

براساس آخرین آمار اعلام شده، بیش از 74 میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می کنند.

از واریز یارانه مهر ماه تا ارتقای رتبه ایران در سازمان بین المللی ایزو
facebook google telegram twitter whatsApp