طاها پخش

دانستنی های علمیارتقای بالگرد جدید روس ها با تجربیات سوریه
وزارت دفاع روسیه تأیید کرد / تصویر سقوط یک فروند بالگرد روسی در سوریه

به نقل از سرویس دفاع و امنیت میلیتاری نیوز، بالگرد جدید روسها یعنی Mi-28NM که بر پایه مدل Mi-28 ساخته شده است نخستین پرواز خود را انجام داد. در این مدل جدید از تجارب بدست آمده از عملیات بالگردهای روسی در سوریه استفاده شده است.

وب سایت میلیتاری نیوز: به نقل از سرویس دفاع و امنیت میلیتاری نیوز، بالگرد جدید روسها یعنی Mi-28NM که بر پایه مدل Mi-28 ساخته شده است نخستین پرواز خود را انجام داد. در این مدل جدید از تجارب بدست آمده از عملیات بالگردهای روسی در سوریه استفاده شده است.

بالگرد, روسیه, بالگرد, ارتقای بالگرد روس تجربیات سوریه

سوریه, روسیه, فناوری نظامی, بالگرد


منابع خبری اعتقاد دارند که در این بالگرد از سامانه های جدید کنترل تسلیحاتی، جنگ الکترونیک، نصب رادار بر بالای بالگرد با توان هدایت موشک ها ضد اهداف سطحی و همچنین کاهش سطح مقطع راداری لحاظ شده باشد.

حمله داعش به بالگرد حامل کمک های انسانی روسیه در سوریه
facebook google telegram twitter whatsApp