طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دانستنی های علمی5 کشور دیگر نوت 7 را ممنوع کردند
ممنوعیت خاص برای گوشی گلکسی نوت 7

به دنبال اعلام غیرقانونی شدن استفاده از نوت 7 در خطوط هوایی امریکا، سایر خطوط هوایی در اغلب کشورها دنیا نیز دستوری مشابه را صادر کردند.

خبرآنلاین: استفاده از نوت 7 چه به صورت خاموش یا روشن در خطوط هوایی کره جنوبی، چین، استرالیا، آلمان و ایتالیا رسماً ممنوع شد. به دنبال اعلام غیرقانونی شدن استفاده از نوت 7 در خطوط هوایی امریکا، سایر خطوط هوایی در اغلب کشورها دنیا نیز دستوری مشابه را صادر کردند.

گلکسی نوت 7, گوشی, سامسونگ, کشور نوت ممنوع

گوشی, سامسونگ, گلکسی نوت 7


بر این اساس کسانی که با خطوط هوایی کشورهای زیر پرواز می کنند، حق حمل نوت 7 را نخواهند داشت: کره جنوبی، چین، هنک کنگ، استرالیا، نیوزیلند، سنگاپور، آلمان و ایتالیا، دوکمپانی بزرگ هوایی تایوان! مالزی، ژاپن نیز اعلام کرده با حامل نوت 7 از راه قانونی برخورد خواهد شد.

Asiana، یکی از دو کمپانی بزرگ هوایی در کره جنوبی حمل نوت 7 در همه خطوط خود را غیر قانونی اعلام کرد. اغلب خطوط هوایی چین از جمله Cathay Pacific در دستورالعملی استفاده از نوت 7 را ممنوع کردند.

استفاده از گلکسی نوت 7 در هواپیماهای آمریکا ممنوع شد
facebook google telegram twitter whatsApp