طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیلزوم نظارت دقیق بر موسسات مالی و اعتباری
شمارش معکوس برای فعالیت مستر کارت / لزوم ساماندهی موسسات مالی

یک کارشناس بانکی گفت: نا هماهنگی در سیستم مجوزدهی و نبود نظارت دقیق بانک مرکزی به این موسسات مشکلاتی را برای اقتصاد بوجود آورده است.

نهادهای غیر بانکی, بازارهای مالی, اقتصادی, لزوم نظارت دقیق موسسات مالی اعتباری

نهادهای غیر بانکی, بازارهای مالی, اقتصادی, مواد مخدر, موسسات قرض الحسنه

روح الله موحدی کارشناس بانکی در مصاحبه با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت:ناهماهنگی در سیستم مجوزدهی و نبود نظارت دقیق بانک مرکزی به این موسسات مشکلاتی را برای اقتصاد بوجود آورده است.

وی با بیان اینکه برحورد با موسسات غیر مجاز نیازمند عزم سیاسی و اقتصادی جدی است، افزود:برخی از این موسسات جریان پولی کنترل نشده را در بازارهای متفاوت ایجاد کرده و در بالارفتن قیمت ارز نیزموثر بوده اند.


این کارشناس بانکی بیان کرد:بعضی از این موسسات باید با هم ادغام و بعضی تعطیل شوند تا نظارت بهتری بر این موسسات صورت گیرد.
لزوم ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در بازار غیر متشکل پولی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات