طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دانستنی های علمیپیغام سیم کارت های ترابرد شده تغییر کرد
ترابرد سیم کارت ها چقدر زمان می برد؟

یکی از مشکلاتی که بسیاری از مشترکان ترابرد شده ظرف این مدت از آن شکایت داشته اند، پیام نسبتاً طولانی و بعضاً تکرار شونده برخی اپراتور ها بود که وقتی کسی با شماره ی ترابرد شده تماس می گرفت تماس گیرنده را چندین ثانیه پشت خط نگه می داشت و حتی ممکن بود باعث شود تماس را قطع کند.

وب سایت تک شات: یکی از مشکلاتی که بسیاری از مشترکان ترابرد شده ظرف این مدت از آن شکایت داشته اند، پیام نسبتاً طولانی و بعضاً تکرار شونده برخی اپراتور ها بود که وقتی کسی با شماره ی ترابرد شده تماس می گرفت تماس گیرنده را چندین ثانیه پشت خط نگه می داشت و حتی ممکن بود باعث شود تماس را قطع کند.

ترابردپذیری, موبایل, ترابرد, پیغام سیم کارت ترابرد تغییر

موبایل, ترابردپذیری, ترابرد


بعد از بالا گرفتن نارضایتی مشترکان ترابرد شده از این موضوع، صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اوایا ماه جاری در این خصوص اظهار داشت: «با توجه به اینکه اپراتور ها روش های متفاوتی برای اطلاع رسانی در این باره انتخاب کرده بودند، روش اطلاع رسانی استاندارد به تمامی اپراتور ها ابلاغ شده که از هفته ی آینده اجرایی می شود».

حال به نظر می رسد این پیغام از امروز تغییر کرده است؛ البته زمان انتظار کماکان کم نیست. پیغام جدید بعد از پخش دو بوق پشت سر هم، به اطلاع تماس گیرنده می رساند که: "هزینه تماس شما بین اپراتوریست" و پس از یک وقفه، تماس وی با مخاطب ترابرد کرده برقرار می شود.

لازم به ذکر است با اجرای طرح ترابردپذیری، مشترکان تلفن همراه می توانند با حفظ شماره، اپراتور خود را تغییر دهند. به این ترتیب هزینه ی تماس های داخل شبکه ی مشترکان تغییر می کند که این موضوع باید به شکلی به اطلاع تماس گیرندگان می رسید. در همین راستا اپراتور های موبایل ملزم شدند پیش از برقراری تماس، این موضوع را طی پیامی به اطلاع تماس گیرنده برسانند.

قطع چند روزه سیم کارت ها با اجرای طرح ترابردپذیری اپراتورها
facebook google telegram twitter whatsApp