طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

اخبار اجتماعیثبت بیش از 881 هزار ولادت از ابتدای سال
برچسب ها:
ثبت سفارش الکترونیکی کتاب های درسی ابتدایی و پیش دانشگاهی

آمارهای لحظه ای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا کنون ۸۸۱هزار و۷۰۰ نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد ۴۵۱ هزار و ۴۳۰ نفر پسر و ۴۳۰هزار و۲۷۰نفر دختر بوده اند.

خبرگزاری مهر: آمارهای لحظه ای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا کنون ۸۸۱هزار و۷۰۰ نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد ۴۵۱ هزار و ۴۳۰ نفر پسر و ۴۳۰هزار و۲۷۰نفر دختر بوده اند.

براساس آمارهای پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال از ابتدای سال جاری تا کنون ۸۸۱ هزار و ۷۰۰ نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد ۴۵۱ هزار و ۴۳۰ نفر پسر و ۴۳۰ هزار و۲۷۰ نفر دختر بوده اند.

همچنین از اول سال ۹۵ تا کنون ۶۸۷ هزار و ۷۲۷ تولد در مناطق شهری و ۱۹۳ هزار و ۹۷۵ ولادت نیز در مناطق روستایی انجام شده است. تعداد متولدین امروز تا این لحظه یک هزار و ۹۲۲ نفر بوده است.

آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که تعداد فوت شدگان از ابتدای سال جاری تا این لحظه ۲۱۰ هزار و ۳۷۱ نفر بوده که ۱۱۱ هزار و ۴۹۷ نفر مرد و ۹۸ هزار و ۸۷۵ نفر نیز زن بوده اند.

از میان فوت شدگان ۱۳۴ هزار و ۶۳۸ نفر در نقاط شهری و ۷۵ هزار و ۷۳۴ نفر نیز در مناطق روستایی درگذشته اند. تعداد فوت شدگان امروز نیز تا این لحظه ۴۶۰ نفر بوده است.

همچنین تعداد فوت شدگان صفر تا ۱۴ ساله از ابتدای سال ۹۵ تا امروز ۱۲ هزار و ۴۱۲ نفر و فوت شدگان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۱۶ هزار و ۸۲۹ نفر و فوت شدگان ۳۰ تا ۶۴ ساله ،۵۶ هزار و ۵۹۰ نفر و فوت شدگان ۶۵ ساله و بیشتر نیز۱۲۴ هزار و ۵۴۳ نفر بوده است.

افزایش طبیعی جمعیت در سال ۱۳۹۵ تا این لحظه ۶۷۱هزار و ۳۴۴ نفر و افزایش طبیعی جمعیت امروز نیز یک هزار و ۴۷۶نفر بوده است.

ثبت نام بیش از 90 درصد دانش آموزان ابتدایی کهنوج
facebook google telegram twitter whatsApp