طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

کارگران تعدیل شده باز هم بیکار شدند
استان کرمانشاه باز هم در صدر جدول بیکاران کشور

مدیرعامل معادن فاریاب گفت: از200 نفر کارگرتعدیل شده 110 نفر به کار برگشت داده شدند که متاسفانه باز هم به علت شرایط بد فروش محصولات مجبور به ترک کار شدند.

کارگران, فاریاب, پالایشگاه, کارگران تعدیل باز بیکار

کارگران, فاریاب, پالایشگاه, کرمان, تعدیل
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، شمیمی گفت: با وجود تلاش های انجام شده، متأسفانه 9 ماه پیش به علت عدم فروش و محصولات راکد مانده شرکت، مجبور به تعطیلی پالایشگاه شدیم.

وی با اشاره به اینکه خیلی از نیروهای معدن کارآمد نیستند، اظهار کرد: امسال امکانی به وجود آمد که 60 نفر از نیروهای برجسته و مجرب را از بین 200 نفر اخراج شده را به کار برگردانیم.

مدیر معدن فاریاب با بیان اینکه مشکلات به وجود آمده نتیجه تصویب مصوبات گذشته است، گفت: در گذشته تمام شغل های این کمپانی را سخت و زیان آور ثبت کرده اند، در صورتی که سخت و زیان آور شامل آبدارچی، مامور فضای سبز نمی شود و اکنون برای بازنشستگی بعضی از کارگرها با مشکل پرداخت چهار درصد زیان آور روبه رو هستیم.

وی ادامه داد: به 20 نفر از کارگران چند ماه است حقوق پرداخت می شود، در صورتی که توانایی انجام کاری را ندارند و عملا هیچ کاری انجام نمی دهند.

شمیمی با اشاره به اخراج بسیاری از کارگران معدن یادآور شد: از 285 نفر کارگر موجود در معدن در واقع 120 نفر از آنان نیاز به کار در کمپانی بوده است.

بازیگران بیکار در حال اعتراض اند
facebook google telegram twitter whatsApp