طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ورزشیبرنامه رقابت های جهانی کاراته 2016 اتریش
اعلام اسامی تیم کاراته اعزامی به رقابتهای قهرمانی دنیا اتریش

رقابتهای کاراته قهرمانی جهانی طی 5 روز در شهر لینز اتریش برگزار می شود.

شهر لینز اتریش, فدراسیون جهانی کاراته, برنامه رقابت های 2016, برنامه رقابت جهانی کاراته اتریش

شهر لینز اتریش, فدراسیون جهانی کاراته, برنامه رقابت های 2016

به نقل از خبرنگار گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از فدراسیون کاراته، بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی دنیا در رده بزرگسالان 5 تا 9 آبان ماه در شهر لینز اتریش برگزار می شود.


براساس برنامه روز سه شنبه 4 آبان ماه افتتاحیه رقابتها انجام می شود و مسابقات از روز چهارشنبه 5 آبان با مسابقات کاتای انفرادی مردان و زنان استارت می خورد.


برنامه مبارزات کاتا و کومیته به شرح ذیل است:


*چهارشنبه 5آبان

ساعت 9:00 - 10:00 ، وزن کشی همه اوزان- مردان

ساعت10:30 - 11:30، وزن کشی همه اوزان – زنان

ساعت 9-12:30، کاتای انفرادی- مردان و زنان

ساعت 12:30 ، وزن 84+کیلوگرم- مردان

ساعت 14 ، وزن 84-کیلوگرم- مردان

ساعت 15:30 ، وزن 68+کیلوگرم –زنان

ساعت 17:00 ، وزن 68-کیلوگرم- زنان

ساعت 18:30 ، وزن 75-کیلوگرم – مردان

ساعت 20:00- 20:30 ، مسابقات پاراکاراته(معلولان ذهنی)

ساعت 20:30 ، شانس مجدد کومیته مردان و زنان


*پنجشنبه 6آبان


ساعت 9:00 ، وزن 61-کیلوگرم –زنان

ساعت 10:30 ، وزن 55-کیلوگرم – زنان

ساعت 12 ، وزن 67-کیلوگرم – مردان

ساعت 13:30 ، وزن 60-کیلوگرم- مردان

ساعت 15 ، وزن 50-کیلوگرم- زنان

ساعت 16:30- 17 ، پاراکاراته(نابینایان و کم بینایان) – مردان و زنان

ساعت 17 شانس مجدد کومیته مردان و زنان

ساعت 18 کاتای تیمی مردان و زنان + شانس مجدد


*جمعه 7آبان

ساعت 9 ، کومیته تیمی- مردان

14:30 ، کومیته تیمی- زنان

16:30 الی 17 ، پاراکاراته(ویلچر)/ مردان و زنان

ساعت 17 ، شانس مجدد کومیته تیمی مردان و زنان


*شنبه 8 آبان

مبارزات کسب مدال برنز

ساعت 9:30 – 9:40 ، وزن 68+کیلوگرم- زنان

ساعت 9:40 – 9:55 ، وزن 84+کیلوگرم- مردان

ساعت 9:55- 10:05 ، وزن 68-کیلوگرم- زنان

ساعت 10:05- 10:20 ، وزن 84-کیلوگرم- مردان

ساعت 10:20-10:30 ، وزن 61-کیلوگرم- زنان

ساعت 10:30- 10:40 ، وزن 55-کیلوگرم- زنان

ساعت 10:40- 10:55 ، وزن 75-کیلوگرم- مردان

ساعت 10:55- 11:15 ، پاراکاراته(معلولان ذهنی)


*فینال

ساعت 12-12:06 ، وزن 68+کیلوگرم-زنان

ساعت 12:06 -12:14، وزن 84+گیلوگرم- مردان

ساعت 12:14- 12:26 ، اهدای مدال

ساعت 12:26- 12:32 ، وزن68-کیلوگرم – زنان

ساعت 12:32 – 12:40 ، وزن 84-کیلوگرم – مردان

ساعت 12:40-12:46 ، وزن 61-کیلوگرم – زنان

ساعت 12:46- 13:04 ، اهدای مدال

ساعت 13:04-13:10 ، وزن 55-کیلوگرم- زنان

ساعت 13:10-13:18 ، وزن 75-کیلوگرم – مردان

ساعت 13:18- 13:30 ، اهدای مدال

ساعت 13:30-13:45، پاراکاراته(معلاولان ذهنی)

ساعت 13:45 ، اهدای مدال

استراحت و ناهار


*مبارزات کسب مدال برنز

ساعت 15:30-15:45 ، کاتای انفرادی- زنان

ساعت 15:45-16:00 ، کاتای انفرادی- مردان

ساعت 16-16:15، وزن 60-کیلوگرم- مردان

ساعت 16:15 -16:25 ، وزن 50-کیلوگرم- زنان

ساعت 16:25-16:40 ، وزن 67-کیلوگرم- مردان

ساعت 16:40-17:10 ، کومیته تیمی- زنان

ساعت 17:10-17:30 ، پاراکاراته(نابینا و کم بینا)


*فینالها

ساعت 18-18:08 ، کاتای انفرادی- زنان

ساعت 18:08-18:16 ، کاتای انفرادی – مردان

ساعت 18:16 -18:28 ، اهدای مدال

ساعت 18:28- 18:36 ، وزن 60-کیلوگرم- مردان

ساعت 18:36-18:42 ، وزن 50-کیلوگرم- زنان

ساعت 18:42-18:50 ، وزن 67-کیلوگرم- مردان

ساعت 18:50-19:08 ، اهدای مدال

ساعت 19:08-19:23 ، کومیته تیمی- زنان

ساعت 19:23-19:30 ، اهدای مدال

ساعت 19:30-19:45 ، پاراکاراته(نابینایان و کم بینایان)- زنان و مردان

ساعت 19:45 ، اهدای مدال


*یکشنبه 9آبان

مبارزات کسب مدال برنز

ساعت 9-9:30، کاتای تیمی- مردان

ساعت 9:30-10:00، کاتای تیمی- زنان

ساعت 10:00-11:10 ،کومیته تیمی- مردان

ساعت 11:10-11:30 ، پاراکاراته(ویلچر)

استراحت


*فینال

ساعت 12:00-12:15 ، کاتای تیمی- مردان

ساعت 12:15-12:30 ، کاتای تیمی- زنان

ساعت 12:30-12:45 ، اهدای مدال

ساعت 12:45 -13:30 ، کومیته تیمی- مردان

ساعت 13:30-13:45 ،پاراکاراته(ویلچر)- مردان و زنان

ساعت 13:45 ، اهدای مدال


اختتامیه بازیها


معرفی مسافران رقابت های جهانی کاراته تا 12 مهر
facebook google telegram twitter whatsApp