طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ایمن سازی گذرگاه ھای نابینایان
ایمن سازی خطوط لوله وَ مخابرات نفت منطقه شمال شرق کشور

گذرگاه ھای عابر پیاده منتھی به مراکز آموزشی در شیراز ایمن سازی می شود.

عابر پیاده, شیراز, گذرگاه, ایمن سازی گذرگاه ھای نابینایان

عابر پیاده, شیراز, گذرگاه, ایمن سازی, نابینایان
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ محمد فرخ زاده مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با بیان این که از ایمن سازی گذرگاه ھای عابرپیاده مقابل مدرسه و معابر خوابگاه نابینایان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: یکی از دغدغه های مھم دانش آموزان نابینا، عبور ایمن از عرض معابر مقابل مدرسه است.
وی با تأکید بر مناسب سازی شھر برای شھروندان خاص مانند نابینایان و جامعه معلولان افزود: تاکنون در بلوارھای مدرس، بوستان و ستارخان و خیابان ھای عفیف آباد، مشکین فام، زرگری، انقلاب و شھرک گلستان و تقاطع ذوالانوار 78 کانال عابر پیاده بھسازی و مناسب سازی شده است و این طرح در نقاط 11 گانه شھرداری شیراز با جدیت در حال پیگیری و اجراست.

بهسازی و ایمن سازی راه های روستایی
facebook google telegram twitter whatsApp