طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
انتشار فراخوان شرکت در کارگاه گوهر شناسی
فراخوان شرکت در کارگاه روش های شناسایی سلول های بنیادی سرطان

فراخوان کمپانی در کارگاه گوهر شناسی و تراش سنگ های قیمتی با معرفی علم گوهرشناسی در دانشگاه شیراز منتشر شد.

انتشار, فراخوان, گوهرشناسی, فراخوان کمپانی کارگاه گوهر شناسی

انتشار, فراخوان, گوهرشناسی, کارگاه, شرکت
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ عظیمی فرد مدیرروابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه شیراز گفت: کارگاه گوهر شناسی و تراش سنگ های قیمتی با معرفی علم گوهرشناسی، تاریخچه فرهنگی استفاده از سنگ ها ، انرژی سنگ ها و سنگ درمانی پنجم آبان در دانشکده شیمی نفت گاز برگزار می شود.
متقاضیان می توانند برای ثبت نام به نشانی http://shirazu.ac.ir/fa/node مراجعه کنند .
در استان فارس بیش از 30 نوع منابع معدنی متفاوت و در هر معدن تعداد زیادی انواع گوهرسنگ وجود دارد.
سنگ های قیمتی نظیر انواع ژاسپر ، آگات ، سرپانتین ، سیلیس شیری ، رادیولاریت، فسیل های نومولیت و مرجان در چند محدوده استان فارس شناسایی شده است.

فراخوان شرکت در مسابقه جهانی فتوواک
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات