طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیسرنوشت تلخ برای تیم های خصوصی
سرنوشت تلخ دریاچه آرال در طول زمان فیلم

تیم های خصوصی با توجه به اینکه تعدادشان در لیگ برتر کم است اما به علت نبود پشتوانه خیلی زود از صفحه روزگار محو می شوند.

پرسپولیس, تیم سیاه جامگان, فوتبال لیگ برتر, سرنوشت تلخ تیم خصوصی

پرسپولیس, تیم سیاه جامگان, فوتبال لیگ برتر, استقلال, محمد رویانیان, تیم گسترش فولاد تبریز
به نقل از خبرنگار فوتبال و فو تسال گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان، تیم های با مالکیت خصوصی معمولاً سرنوشت خوبی در فوتبال ایران ندارند. مالکان خصوصی باشگاه ها در ابتدا با توپ پر وارد میدان می شوند اما پس از مدتی فقط اخبار ناامیدکننده درباره مشکلات مالی از آنها به گوش می رسد. درحال حاضر چند باشگاه از جمله سیاه جامگان، گسترش فولاد و ... تیم های خصوصی لیگ برتر هستند که در این بین وضع تیم مشهدی اسفناک شده و بعید است که این تیم بتواند با ادامه همین روند کارش تا پایان فصل کشیده شود.

عباسی مالک باشگاه در ابتدای لیگ از طرح های جدیدش برای درآمدزایی صحبت می کرد. وقتی وی محمد رویانیان مدیرعامل جنجالی و سابق پرسپولیس را به هیأت مدیره تیمش اضافه کرد، همه فهمیدند که منظور عباسی از طرح جدید برای درآمدزایی چه بوده است. البته حضور رویانیان در مجموعه مدیریتی سیاه جامگان هم چاره ساز نشد. البته خود وی اعتقاد دارد هنوز کارش در باشگاه سیاه جامگان به صورت رسمی شروع نشده است باید به وی زمان داده شود تا بتواند طرح هایش را در این تیم پیاده کند.

محمدرویانیان در گفت و گو با خبرنگار حوزه فوتبال فوتسال گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان درباره حالت این باشگاه اظهار کرد : این روزها همه باشگاه ها مشکل مالی دارند و این موضوع مختص سیاه جامگان نیست. اوضاع حامیان مالی به هم ریخته است به همین علت هم اکثر باشگاه ها مشکل مالی دارند.

سرنوشت تلخ ناکام های المپیک
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات