طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پایان نصب اسلپ های واحد فیلتراسیون در تصفیه خانه آب گلپایگان
بازدید خبرنگاران آذربایجانغربی از بزرگترین تصفیه خانه آب جنوب استان در مهاباد

نصب اسلپ های واحد فیلتراسیون در تصفیه خانه آب گلپایگان به پایان رسید.

اسلپ, گلپایگان, پایان نصب, پایان نصب اسلپ واحد فیلتراسیون تصفیه خانه آب گلپایگان

اسلپ, گلپایگان, پایان نصب, تصفیه خانه آب, اصفهان, فیلتراسیون

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،مدیر آبفای شهری گلپایگان گفت: واحد فیلتراسیون که از جمله مهم ترین فرآیندهای تصفیه خانه آب به شمار می آید که با نصب این اسلپ ها آماده بهره برداری است.

ناصر دهقادنی اظهار داشت: فرآیند واحد فیلتراسیون شامل حذف لخته های موجود در آب است که از طریق عبور آب از اسلپ هایی شامل نازل، سیلیس و آنتراست انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در واحد فیلتراسیون تصفیه خانه آب گلپایگان از صافی های نوع بستر دولایه استفاده می شود، افزود: یک لایه از بستر این صافی ها زغال آنتراسیت و لایه دوم از جنس ماسه سیلیسی است.

مدیر آبفای شهری گلپایگان ادامه داد: یک لایه نگهدارنده از جنس شن گرد در زیر آن قرار دارد.

دهقانی گفت : با پایان عملیات نصب اسلپ های واحد فیلتراسیون این واحد بزودی آماده بهره برداری می شود.
بازدید معاون وزیر نیرو از شبکه انتقال و تصفیه خانه آب شرب ارومیه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات