طاها پخش

فرهنگی و هنریشاعر آیینی قدرت تاثیرگذاری بالایی در جامعه دارد
شروع ثبت نام مداحان و شاعران آیینی در سامانه طوبی

شاعر قدرت تاثیر گذاری بالایی دارد ما امروز احتیاج داریم که اشعار خوب آیینی را در قالب فهم آیینی جامعه تقویت و منتشر کنیم

محرم95, محرم الحرام, حجت الاسلام بهاری, شاعر آیینی قدرت تاثیرگذاری بالایی جامعه

محرم95, محرم الحرام, حجت الاسلام بهاری, شعرایینی

حجت الاسلام بهاری کارشناس مسائل دینی در مصاحبه با خبرنگار تکیه حسینی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص شعر آیینی گفت : پس از واقعه عاشورا شعر آیینی به مرور جایگاه واقعی پیدا کرده است شاید پس از قرن هفتم به این نام معروف شد .


وی ادامه داد : در عصر معاصر اوج این اشعار را در پس عاطفی ،عقلانی ،حماسی ،بیان مظلومیت و بیان تاریخ مشاهده می کنیم


وی در خصوص متمایز بودن شعر آیینی نسبت به اشعار دیگر عنوان کرد : در بیان شعر آیینی سوژه مشخص و موضوع برای شاعر تعریف شده است ،و شاعر ابعاد واقعه را چنان بیان می کند که اثر گذاری عمیق در وجود مخاطب ایجاد کند حتی یک بیت شعر آیینی گاهی بیست سال ماندگار می شود .

حجت الاسلام بهاری افزود : البته شاعر قدرت تاثیر گذاری و تخریب بالایی دارد و ما امروز احتیاج داریم که اشعار خوب آیینی را در قالب فهم آیینی جامعه تقویت و منتشر کنیم .اما برخی از شاعران به ظاهر می پردازند به طور مثال عروسی قاسم بن الحسن مستندات تاریخی ندارد و شاعر تصورات ذهنی خود را بیان می کند که افراد جامعه نمی پسندد.


وی افزود : هرچه نگاه شاعر خالصانه تر باشد آثار وی ماندگار می شود . حافظ را می توانیم بعنوان ابداع کننده شعر آیینی به صورت تخصصی نام ببریم چراکه یکی از معدود شاعران اهل بیتی است که پس از گذشت هفت قرن دیوان حافظ در کنار قرآن و مفاتیح در خانه های ما قرار دارد .


وی درخصوص پایبندی شعر آیینی به مستندات تاریخی اظهار داشت : شاعر اگر اهل مطالعه نباشد تاریخ نداند نمی تواند کلمات را با آن نظم خاص کنار هم قرار دهد لذا در بعضی از مواقع دچار اشتباه و شعر شاعر به انحراف کشیده می شود

تاثیرگذاری نویسنده در صورت کتابخوان بودن جامعه اتفاق می افتد
facebook google telegram twitter whatsApp