طاها پخش

پایان مرمت گنبدهای مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی
برگزاری آئین سنتی طشت گذاری در مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی

مدیر پایگاه مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی از پایان عملیات مرمت گنبد شاه اسماعیل صفوی و گنبد الله الله این مجموعه جهانی خبر داد.

شیخ صفی الدین, مرمت, گنبد, پایان مرمت گنبدهای مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی

شیخ صفی الدین, مرمت, گنبد, اردبیل, بقعه

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل؛ عبدالرحمان وهاب زاده پ در بازدید از عملیات مرمت گنبدهای مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی اظهار داشت: هم اکنون عملیات مرمتی گنبد شاه اسماعیل صفوی با کاشیهای خشتی و معقلی به وسعت 24 مترمربع به پایان رسیده است.

وی عملیات مرمت گنبد شاه اسماعیل را شامل پاکسازی، تثبیت، استحکام بخشی کاشیها، تعویض کاشیهای شکسته و فرو ریخته، تثبیت و پاکسازی نهایی برشمرد و بیان کرد: عملیات مرمت این مجموعه تکمیل شده و از تخریب آن جلوگیری شده است.

مدیر پایگاه مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی با بیان اینکه کتیبه های کمربندی گنبد الله الله که بر اثر رطوبت و فرسودگی آسیب دیده بودند نیز مرمت شدند، افزود: عملیات مرمتی کتیبه های یاد شده شامل پاکسازی، تثبت کاشی ها و بندکشی بوده که همچنان ادامه دارد.

وهاب زاده تصریح کرد: بخش بالایی مقبره شاه اسماعیل به شکل برج استوانه ای بوده و روی خروجی متصل به گوشه شمال غربی بنای حرمخانه قرار گرفته است، بدنه این بنا با آجر ساخته شده و دارای گنبد کوچک پوشیده شده از نره کاشیهای الوان و بدنه کتیبه ای حاوی صلوات کبیره در بخش بالایی با خط رقاع سفید رنگ بوده که بین دو حاشیه از کاشی خشتی الوان برجسته نصب شده است.

وی بناهای اصلی مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی را شامل سردر، رواق یا قندیل خانه، بقعه شیخ صفی، مقبره شاه اسماعیل و حرمخانه و چینی خانه واقع در سمت شرقی صحن بقعه دانست و گفت: درب ورود به تمام بناها در انتهای شمالی دیوار شرقی صحن متصل به گوشه شرقی دیوار نمای مسجد جنب سرا بوده و دارای سردر عالی مزین با کاشی ها و کتیبه های معرق است.

پایان مرمت قندیل خانه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
facebook google telegram twitter whatsApp