طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
کمبود تخت در بخش مراقبت های ویژه کشور

کمبود تخت در بخش مراقبت های ویژه کشور

کمبود ۴۰هزار تخت بیمارستانی در کشور

با توجه به نیاز 15 تا 20 هزار تخت در مراکز درمانی سراسر کشور، تاکنون تنها نیمی از نیاز این بخش تامین شده است.

کشور, کمبود تخت, شیراز, کمبود تخت بخش مراقبت ویژه کشور

کشور, کمبود تخت, شیراز, مراقبت های, ویژه
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ سوادکوهی رئیس انجمن مراقبتهای ویژه کشور در هشتمین کنگره بین المللی ریه و مراقبت های ویژه در شیراز گفت: پارسال دو هزار و 200 تخت ویژه به بخش مراقبتهای ویژه اضافه شده است.
وی ادامه داد: با وجود این افزایش نزدیک به 10 هزار تخت در این بخش در کشور موجود است که با توجه به نیاز 15 تا 20 هزار تخت در مراکز درمانی سراسر کشور، تاکنون تنها نیمی از نیاز این بخش تامین شده است.
این همایش 4 روزه با محور ریه و مراقبت های ویژه تا 30 مهر در شیراز ادامه دارد .

فیلم صدای هولناک در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان رازی اهواز
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات