طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

اقتصادیبا ابلاغیه شورای رقابت، قیمت خودرو افزایش یافت
قیمت 5 محصول جدید ایران خودرو چقدر است؟

شورای رقابت با دریافت تقاضای خودروسازان، اجازه افزایش قیمت را صادر کرد. بر این اساس قیمت برخی خودروها به علت نمره منفی کاهش یافته است.

خبرگزاری مهر: شورای رقابت با دریافت تقاضای خودروسازان، اجازه افزایش قیمت را صادر کرد. بر این اساس قیمت برخی خودروها به علت نمره منفی کاهش یافته است.

در ابلاغیه جدید شورای رقابت درصد افزایش مجاز سقف قیمت محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سال ۱۳۹۵ طبق جداول زیر مشخص شد.

صنعت خودروسازی, صنعت خودروسازی, صنعت خودروسازی, ابلاغیه شورای رقابت قیمت خودرو

صنعت خودروسازی

صنعت خودروسازی, صنعت خودروسازی, صنعت خودروسازی, ابلاغیه شورای رقابت قیمت خودرو

جدول (۲) : درصد افزایش مجاز سقف قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا برای سال ۱۳۹۵ 

صنعت خودروسازی, صنعت خودروسازی, صنعت خودروسازی, ابلاغیه شورای رقابت قیمت خودرو

قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار دوشنبه 19 جدول
facebook google telegram twitter whatsApp