طاها پخش

ویدیو و فیلمشفق های قطبی هدیه فصل پاییز به فنلاند
عکس ناسا اَز شفق قطبی سیاره مشتری

وقوع شفق های قطبی یا شفق های شمالی به سختی قابل پیش بینی هستند اما ساکنان منطقه لاپلند واقع در شمال فنلاند به تازگی شاهد نمایش زیبایی از این پدیده طبیعی در آسمان محل زندگی خود بوده اند.

وب سایت خبرآنلاین: وقوع شفق های قطبی یا شفق های شمالی به سختی قابل پیش بینی هستند اما ساکنان منطقه لاپلند واقع در شمال فنلاند به تازگی شاهد نمایش زیبایی از این پدیده طبیعی در آسمان محل زندگی خود بوده اند.


شفق های قطبی زمانی رخ می دهند که ذرات باردار خورشیدی با اتمسفر زمین برخورد می کنند. پیش بینی زمان این رویداد کار دشواری است اما معمولا انقلاب پاییزی زمان مناسبی است برای مشاهده این رویداد زیبا زیرا در این دوران فعالیت خورشید افزایش پیدا می کند. فیلم, پاییز, فنلاند, شفق قطبی


اقدامات سازمان دامپزشکی در خصوص واکسینه کردن دام ها در فصل پاییز
facebook google telegram twitter whatsApp