طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

فرهنگی و هنریبه سوژه ها با شکلی عملی و ذهنی شکل می دهم
لباس سنتی خانوم ایرانی چه شکلی بود؟

سوژه مانند موجی است که از دوردست می آید و من به شخصه خیلی روی آن چه ذهنی و چه عملی کار می کنم.

سوژه یابی در ادبیات, ادبیات, منیژه آرمین, سوژه شکلی عملی ذهنی شکل دهم

سوژه یابی در ادبیات, ادبیات, منیژه آرمین
منیژه آرمین نویسنده در مصاحبه با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص طریقه سوژه یابی در نویسندگی گفت: من از سوژه های عجیب و غریب استفاده نمی کنم. معمولا موضوعاتی را سوژه کارهایم می کنم که در اطرافم وجود دارد. به این شکل که سوژه مانند موجی است که از دوردست می آید و من به شخصه خیلی روی آن چه ذهنی و چه عملی کار می کنم.

وی افزود: مطمئنا ایده اولیه کافی نیست. ابتدا از طرق متفاوت اطلاعات به دست می آورم و با پژوهش کتابخانه ای، بازدید از مکان و غیره روی سوژه کار می کنم و پس که موضوع برایم کاملا مشخص شد و نکات مبهم از بین رفت، کارهای ذهنی روی موضوع را انجام می دهم. همانطور که می دانید ما نویسنده ها در خواب و بیداری مشغول بازی با سوژه ها هستیم. پس از کار کردن بر روی سوژه تخیل به کار می افتد.

آرمین در خصوص تخیل اظهار داشت: تخیل موضوعی غیر قابل دسترس و واهی نیست؛ در واقع تخیل و واقعیت همیشه منطبق بر هم هستند. هر موضوعی که در واقعیت می بینیم را می توانیم با تخیل شکل دهیم. تمام نوشته های خوب هر قدر هم احساسی باشند، در قالب عقلانی قرار می گیرند و نیازی نیست که القا شود بلکه نویسنده خودش باید آن را پیدا کند. باید تخیل ذهن فردی خود را به پدیده ای تبدیل کنیم که برای مخاطب قابل دسترسی باشد.

رد شدن از گیت بازرسی به شکلی خنده دار فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp