طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک فناوری تونس
امضای تفاهم نامه همکاری علمی بین دانشکده پزشکی آبادان و سپاه خوزستان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک فناوری Sfax (اسفاکس) تونس با انعقاد تفاهم نامه ای بر گسترش روابط فیمابین تاکید کردند.

پارک فناوری, شهرک, تونس, امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان پارک فناوری تونس

پارک فناوری, شهرک, تونس, علمی و تحقیقاتی اصفهان, امضای تفاهم نامه

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،مهدی کشمیری رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت : فراهم شدن زمینه انتقال فناوری و همکاری های مشترک میان کمپانی های فناوری مستقر، برگزاری رخدادهای علمی و فناوری مانند کنفرانس های بین المللی و کارگاه های آموزشی و اجرای طر ح های فناوری و پژوهشی مشترک و برگزاری تورهای فناوری در موسسات علمی و فناوری طرفین از جمله مهمترین موارد این تفاهم است .

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و رییس پارک فناوری تونس در حاشیه سی و سومین کنفرانس بین المللی پارک های علم و فناوری و نقاط نوآوری در مسکو تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

در حال حاضر بیش از ۴۷۰ کمپانی دانش بنیان در زمینه های متفاوت در این شهرک مشغول به فعالیت هستند.امضای تفاهم نامه همکاری بین آب منطقه ای و صداوسیمای مرکز خلیج فارس
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات