طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ساماندهی 7 موسسه حمل و نقل عمومی
ساماندهی خودروهای فعال در شرکت های حمل و نقل درون شهری

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان از اعلام فراخوان و ساماندهی 7 موسسه حمل و نقل عمومی جهت سرویس دهی به مدارس برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

مسافر, فراخوان, تاکسی, ساماندهی موسسه حمل نقل عمومی

مسافر, فراخوان, تاکسی, سرویس, نمایندگی
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازکرمان، مجید عسکری گفت: تشکیل پرونده جهت صدور 600 فقره کارت تردد ویژه رانندگان سرویس دانش آموزی انجام گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت های واحد حمل و نقل مسافر درون شهری در شهریور ماه امسال ،افزود:طی این مدت بررسی و تکمیل 20 فقره پرونده مربوط به موسسات جهت پرداخت عوارض سالیانه و تمدید 3 فقره قرارداد نمایندگی حمل و نقل مسافر صورت گرفته است.

ترافیک شهری در سایه کمبود وسایل حمل و نقل عمومی فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp