طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیایران هراسی و عرب هراسی
دشمن دنبال تفکر ایران هراسی است | وزیر دفاع

محمود اسعدی در خبرآنلاین نوشت: این روزها در دنیا عرب ایران هراسی محور تبلیغات اغلب رسانه هاست.در داخل کشور نیز عرب هراسی که گاه با اسلام هراسی پیوند می خورد در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها بعنوان شیوه ای مقابله به مثل تبلیغ و ترویج می شود.


رابطه ایران و عربستان محمود اسعدی در خبرآنلاین نوشت: این روزها در دنیا عرب ایران هراسی محور تبلیغات اغلب رسانه هاست.در داخل کشور نیز عرب هراسی که گاه با اسلام هراسی پیوند می خورد در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها بعنوان شیوه ای مقابله به مثل تبلیغ و ترویج می شود.

بنظر می رسد این دو واقعه در حقیقت دو روی یک سکه اند و آن ایجاد زمینه تقابل ایران و اعراب و دوری از اهداف اصلی مسلمانان است. بدین منظور باید دنیا عرب را نه یک مجموعه منسجم که کلیتی به هم پیوند داده شده دانست که رسانه ها محمل اصلی اتحاد ظاهری آنها شده است.

اکنون عربستان فقط به مدد پول نفت و بهره وری از رسانه های پرنفوذ در منطقه و برخی کشور های دنیا توانسته است به ظاهر چتری حمایتی برای خود ایجاد کند اما واقعیت آن است که بسیاری کشورها از عملکرد این کشور ناخرسندند.نخبگان عرب ساکت و مبهوت منتظر روزنه ای هستند تا حرف دل خود بگویند.نباید از جو کنونی ایجاد شده نگران بود.گاهی انزوا و ضعف کشورها در شلوغی و دستپاچگی مفرط آنها نمایان می شود.

ظرفیت های رسانه ای ایران بسیار پر دامنه است ، باید با خط مشی گذاری مناسب و برنامه های نظامند و هماهنگ زمینه تفاهم و همدلی ملل مسلمان را فراهم کرد تا ترفندهای تقابلی کمرنگ شود.برگزاری قریب الوقوع همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و عرب که با همکاری دانشگاهها و سازمان های علمی-فرهنگی بزودی برگزار خواهد شد این موقعیت را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

توافق نفتی ایران و عربستان چگونه جوش خورد؟
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات